Hur farligt är kolesterol?

Utan kolesterol överlever vi inte. Ämnet är en nödvändig byggsten i alla celler och tillverkas i bland annat levern varifrån det transporteras via blodet. För mycket kolesterol kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar och därför har vi under flera decennier fått höra att kolesterolrik kost är farlig. Utifrån den senaste informationen som forskningen gett oss tillgång till är dock frågan mer komplex än vad man tidigare trott. Det finns faktiskt inget entydigt svar på frågan i rubriken men i den här texten ska vi sammanfatta dagens forskningsläge och hur debattens vindar blåser.

Kolesterol finns i feta livsmedel som äggula

Kolesterol kan vara både bra och dåligt

Det finns en koppling mellan hjärtsjukdomar och hög kolesterolhalt i blodet, men det är heller inte bra med för lite kolesterol. Det hela blir ännu mer komplicerat av det faktum att det finns olika kolesteroltyper som har olika egenskaper och är olika farliga för kroppen. Ofta mäts den totala mängden av detta ämne i blodet men det är ofta ett otillräckligt underlag för t.ex. läkare som ska skriva ut receptbelagd medicin. Det kan nämligen vara så att det finns mycket av det goda kolesterolet och lite av det skadliga.

Det farliga kolesterolet kan fastna i kärlväggarna och orsaka hjärtinfarkt, stroke och blodproppar. Det har dock hävdats att eftersom levern tillverkar det mesta av kolesterolet så har det liten effekt hur mycket vi får i oss via maten. Äter vi fet och kolesterolrik mat får levern mindre att göra. Detta är en omstridd teori och många läkare varnar fortfarande för kolesterolrik föda som t.ex. äggulor. Ett överskott av kolesterol kan även ge andra problem än allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar. Samlas det i gallblåsan kristalliseras kolesterolet och kan orsaka gallsten.

Varför är kolesterolet så omdebatterat?

Du kan ta två experter inom biomedicin och notera att de har helt olika uppfattning i frågan om kolesterolrika livsmedel är farliga eller inte. De data som kommer från undersökningar och forskningsprojekt är nämligen inte helt entydiga och pekar mot att frågan är mer komplicerad än vi tidigare trott. Kolesterol löser sig inte särskilt bra i vatten. Man brukar säga att det behöver förpackas för att kunna transporteras i blodet och det finns olika typer av förpackningar. Det är till stor del dessa ämnen som avgör hur stor risken är för att kolesterolet ska fastna i kärlväggarna och orsaka hälsoproblem.

En annan anledning till att det är så polariserat är att diskussionen hänger samman med en större men lika infekterad fråga om fett kontra kolhydrater. Även kolhydrater tycks kunna påverka vårt kolesterol. Många av dem som är kritiska till varningar om kolesterolets farlighet är även förespråkare av en fet kost med lite kolhydrater. Inom läkemedelsindustrin tjänar man å andra sidan otroligt mycket pengar på kolesterolsänkande mediciner. Faktum är att några av dessa mediciner hör till de mest lönsamma medicinska preparaten alla kategorier. Det handlar alltså om en mångmiljardindustri som gynnas av det antikolesterolbudskap de flesta av oss är bekanta med.

Vår syn på kolesterol förändras

Många dör av hjärt- och kärlsjukdomar. En för hög halt av det farliga kolesterolet är en bidragande orsak till detta. Frågan är hur avgörande det är vad vi äter. Är det socker eller fett som i störst utsträckning påverkar kolesterolet och spelar det överhuvudtaget någon roll när kolesterol även tillverkas i kroppen? De flesta inom vården håller fast vid att vi kan ha anledning att vara försiktiga med feta och kolesterolrika livsmedel. Ett något förhöjt kolesterolvärde anses dock inte vara lika alarmerande som för tio år sedan.